87105591_234647120883087_5521632809258582016_n-6tyrr30l3xnu6w8lg5q6lgeazjam1h0nhumhxuks7y8.jpg

Гал түймэр унтраах, аврах 2 дугаар зэрэглэлийн ангид баталгаажуулалтын аудит хийж байна

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын 2020 оны Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи, стандарт, инновацийг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд Oлон Улсын чанарын…

03-1-6ty8iyqbh4vbm2gw1rixmnxnydrt6iwq6ugoev0ep8g.jpg

ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ, АВРАХ 10 ДУГААР АНГИД ОЛОН УЛСЫН ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 10 дугаар ангид Oлон Улсын чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO-9001, Хөдөлмөрийн…