Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч: Дэд хурандаа С.Хүдэрчулуун утас:93054009