Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч хошууч Э.Ууганбаяр утас:88482277