Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч хошууч Х.Анхбаяр утас:88280225