НОБГ-ын Захиргаааны удирдлагын хэлтсийн бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч, дэд ахлагч А.Ариунбилэг утас: 99918069