НОБГ-ын Захиргаааны удирдлагын хэлтсийн бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч, ахлах ахлагч А.Тунгалаг утас: 80673939