Мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж байна

375457264_606583878338127_4853547398127853823_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2023 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн А/252 дугаар тушаал, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Сургалт зохион байгуулах тухай” А/60 дугаар тушаалын дагуу Аврах анги, дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах ангийн салааны захирагч, бүлгийн дарга, аврах ажиллагааны зааварлагч, амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн засварчдын дадлага сургалт эхэллээ.

Сургалтыг Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн ГТУА 18-р ангийн байрлалд зохион байгуулж байна. Тус сургалтад нийт 35 алба хаагч хамрагдаж байна.

scroll to top