Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нар сургалтанд хамрагдлаа

242806734_451298812882440_5980387056445731049_n.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2021 оны сургуулийн жилийн сургалт бэлтгэлийг хэрэгжүүлэх удирдамжийн хүрээнд бүтцийн нэгжүүдийн бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нарын сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтын үеэр Тоон гарын үсгийг хэрэглэх заавар, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, Цэргийн нийтлэг дүрэм, Харилцааны ур чадвар, ёс зүй, Эрх зүйн баримт бичгийн боловсруулалт зэрэг сэдвийн хүрээнд холбогдох мэргэжлийн байгууллагын мэргэжилтнүүд мэдээлэл өгсөн.

            Сургалтанд Аврах анги, Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв, Дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсийн бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нар хамрагдаж байна гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top