Интернет кафе, цахим тоглоомын үйл ажиллагаа эрхэлдэг газруудад “COVID-19” халдвараас урьдчилан сэргийлэх, сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед авах арга хэмжээний заавар

scroll to top