Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын Албан даалгавар гарлаа

84552559_832109097232831_8722340384966967296_n_20200206104144.jpg

Монгол орны 17 аймгийн 137 сумын 443.3 км2 нутаг дэвсгэр тарваган тахлын байгалийн голомттойгоос 26 сумдад тарваган тахал өвчин гарах өндөр эрсдэлтэй “А” зэрэглэлд хамрагдаж, 2020 оны эхний 7 сарын байдлаар Ховд аймгийн Жаргалант, Цэцэг суманд тарваган тахал өвчний булчирхай, уушгины хоёрдогч хэлбэрээр 2 хүн өвчилсөн, Говь-Алтай аймгийн Төгрөг суманд 1 хүүхэд нас барсан тохиолдол бүртгэгдсэн.

Иймд тарваган тахал өвчний аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор нийслэлийн Онцгой комиссын даргын Албан даалгавар гарлаа

scroll to top