Хичээл 3

3.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2020 онд Бүсийн төвүүдэд  /Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Ховд, Орхон, Өмнөговь, Дорнод/, Үндэсний Аврах бригад, Давтан сургалт, сургалт сэргээн заслын төв -113 дугаар ангид Олон Улсын стандарт “ISO-9001” Чанарын менежментийн тогтолцоо, нийслэлийн Аврах анги 105-д “ISO-45001”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр болсон.

Энэ хүрээнд нийслэлийн Онцгой байдлын газрын бүтцийн нэгжид анхан шатны аудит хийгдэж дууссан. “Mонсертф” ХХК- ийн ISO стандарт нэвтрүүлэх баг Онцгой байдлын ерөнхий газарт ажиллаж байна  гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top