Жилийн эцсийн ажил дүгнэх шалгалт явагдаж байна

3.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын бүтцийн нэгжийн 2019 оны ажлыг дүгнэх шалгалт явагдаж байна. Шалгалтаар хэлтэс, анги, байгууллагын үндсэн ажлын гүйцэтгэл, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварын түвшин, ёс зүйн төлөвшил, хандлага, цэрэгжилт, жагсаалч байдал, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар болон эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, хууль тогтоомж, дүрэм журам, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын явц, соёл хүмүүжлийн ажил, гамшгаас хамгаалах сургалт, урьдчилан сэргийлэх ажлын бодит үр дүн, ажлын үзүүлэлтийг дүгнэж байгаа юм гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

scroll to top