103842557_300602161116314_8820107979659870499_n.jpg

Олон Улсын стандарт нэвтрүүлсэн “Баталгаажуулалтын гэрчилгээ” олгоно

Онцгой байдлын байгууллагад ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 45001:2018 ХАБЭА менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан “Монсертф” ХХК-аас 2…